Untitled-2

Szabadidős tevékenység, mint drogprevenció és önismeret fejlesztés

Elkészült a téma országos felmérése, és a Kuratóriumi ülésünkön arról döntöttünk, milyen reális alapja van az alapító okiratban megfogalmazott másodlagos célunk (éjszakai szabadidőközpont létrehozása és üzemeltetése) megvalósításához.

A Kuratórium elnöke, Bathó Ildikó részletesen tájékoztatta a Kuratóriumot és az önkéntes munkatársainkat arról, hogy a tanulmány és a személyes tapasztalatok alapján mi a jelenlegi helyzet hazánkban ebben a témában. Megtudtuk milyen igény van erre a tevékenységre, hol és milyen módon valósult már meg eddig sikeresen. Továbbá azt is megtudtuk, milyen feltételekre van szükség a sikeres, eredményes működéshez, illetve milyen buktatókkal kell szembe néznünk. Mivel ez a téma az Alapítvány másodlagos célja ez fontos kérdés számunkra. A működő klubok többségének bérleti szerződése van. A tanulmány rámutatott arra, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerültek ezáltal és mennyi felesleges energiát, időt és munkát vett, illetve vesz el az érdemi munkától az állandó költözés és ebből fakadó szervezés, újra kezdés, ami végül sok esetben a klubok megszűnéshez is vezetett.

Az utóbbi időben jelentősen csökkent azoknak a szervezeteknek a száma, akik ezen a területen jelenleg működnek. Ennek az oka, hogy többnyire kizárólag pályázati vagy minisztériumi pénzekből tartják illetve próbálták fenn tartani magukat és ezek a források elapadtak vagy úgy megcsappantak, hogy nem elég a működéshez. Nagyon megnehezíti a minőségi munkát a folyamatos forrás hiány is. Sokszor előfordult, hogy programokat, éjszakai sport bajnokságot kell elhalasztaniuk a meg nem érkezett pénzek miatt, vagy nem találnak önkéntes felvigyázót a fiatalok mellé.
Sajnos a pedagógusok helyzete elkeserítő – ezt már tudjuk korábbról is -, sokan elhagyják a pályát a megélhetés miatt. Akik maradtak néha az éhenhalás szélén vannak rengeteg másod állással, túlterhelve. A jelenlegi gazdasági helyzetben egyre nehezebb rendszeres idő-, energia igényes és felelősségteljesen végzett munkára, állandó önkéntes pedagógusokat találni és színvonalat követelni, úgy hogy nem tudunk fizetni a munkájukért. Egész egyszerűen azért, mert a pedagógusok a létért küzdenek.

Tiszteletre méltó, hogy egyáltalán eddig hajlandóak voltak idejüket és erőforrásaikat a köznek áldozni. – sokat beszélgettem a pedagógusokkal, akik tényszerűen mesélték, hogy tömegével hagyták el a kollégáik a pályát, hogy jövedelmezőbb kenyérkereső foglalkozás után nézzenek. És kizárólag az elhivatottságból és “szent” misszióban hívő pedagógusok maradtak éjjel is felügyelni és foglalkoztatni a gyerekeket a központokban. Melynek hatalmas hozadéka van a preventív jellegének köszönhetően, hiszen a bulizás helyett ide csábított serdülők, a “játék” közben, igen sok esetben megnyílnak a “tanároknak” és belső lelki vívódásaikat kibeszélve, a megoldhatatlannak tűnő problémájuk megoldásra talált. Ezt egy hosszú és nehéz folyamat statisztikai adatokkal igazolni, de kétségtelen, hogy ősidők óta igazolt tény, egy egészséges szemlélettel bíró, támogató közösséghez való tartozás mentál higiéniás szempontból kiemelt jelentőséggel bír.

Dr. Faragó Sándor, az éjszakában “Ping-pong Doki”-ként ismert gyermekvédő, és egyben az éjszakai sportbajnokság életre hívója is teljesen egyetértett abban, hogy a legstabilabb és kiszámítható munkát a debreceni klubban tudják végezni, amit egyedülálló módon a Széchenyi kerti Református Egyházközség működtet, mivel az egyház folyamatosan biztosítja a munkához szükséges feltételeket. 

Jenei Zoltán református lelkész főszervező elmondása szerint, a projekt fő célja a drog prevenció, azt szeretné elérni, hogy a fiatalok ide járjanak szórakozni és versengeni. Közben, szinte észrevétlenül, szeretetteljes közösséggel kerülnek kapcsolatba.
A templom – amely lakótelepi környezetben helyezkedik el – mellett építettek egy Foglalkoztató Házat – “Mindenki otthona” -, ahol a szokásos asztalitenisz mellett lehetőség nyílik többek között biliárdozásra, működik filmklub, beszélgető kör, tornaklub és csocsózni is lehet. A kertjükben kosárlabdapálya és homokozó, valamint játszótér is van.
(további ilyen kezdeményezés a MÉSE Józsán)

A Kuratóriumi ülésen a témát részletesen kielemeztük, megbeszéltük a jelenlegi lelehetőségeinket és körülményeinket figyelembe véve szavazással egybe hangzóan az alábbiakról döntöttünk: akkor van értelme elkezdeni és létre hozni egy ilyen helyet, ha olyan stabil, független anyagi háttérrel rendelkezik az Alapítvány, hogy nem csak életre tudja kelteni egy rövid időre, hanem képes önállóan is működtetni azt. Ehhez meg kell találni a megfelelő erőforrásokat és elkötelezett önkéntes munkatársakat, akikkel hosszútávon rendszeres munkát tudunk végezni.

Nagyon komoly csapat munka nélkül ez nem működő képes ötlet. Komoly működési feltételeket kell először megteremtenünk ahhoz, hogy eltudjunk indulni.

Sajnálatos módon mi ugyanezt a küzdelmet tapasztaltuk az alapítványi adományok raktározásával kapcsolatban. A különböző okok miatt indokolttá vált rendszeres és sűrű raktári költözésünk – mely raktárakat több esetben adományba kaptuk időleges felhasználással – ezúton is hálás köszönet érte! – azonban felemésztette az alapítványi “hasznos” működésre szánt energiánkat, jelentősen visszavetve ezzel a munkánkat. 

Ezért egybehangzóan úgy döntöttünk, hogy mivel az alapítványunknál mindenki önkéntesként munka mellett dolgozik, elengedhetetlen, hogy fejlődésünk még ha lassabban is halad, de legalább viszonylagos stabil pénzügyi alapokon történjen és ezáltal az érdemi munkára tudjunk koncentrálni.

Ennek a projektnek a megvalósításához az első lépcső egy komoly támogatói kör létrehozása. Ennek feladata egy részről a projekthez biztos anyagi bázis biztosítása, másrészről felelős a projekt megvalósulásáért, pl. a fiatalok folyamatos “becsábítása” és foglalkoztatása az intézménybe. Ennek megvalósulásához várjuk a téma iránt elhivatott önkéntesek jelentkezését, akikkel hosszú távon, stabilan együtt tudunk dolgozni.

JELENTKEZÉSI LAP itt tölthető le (ŰRLAP)

Segítsd munkánkat. Oszd meg ismerőseiddel.